Exercise Bikes

Exercise Bikes

Elliptical Orbitrac 2.0

Elliptical Orbitrac 2.0
₱6,500.00

Elliptical Powerbike

Elliptical Powerbike
₱10,500.00

Magnetic Spinning Bike

Magnetic Spinning Bike
₱35,000.00

Powercore Elite Spinning Exercise FitnessBike

Powercore Spinning Bike
₱16,000.00

Primus Spin Bike Fitness Exercise Spinning Bike

Primus Spinning Bike
₱18,000.00

Spinning Exercise Fitness Bike With CP Holder

Spinning Bike With CP Holder
₱11,000.00

Yellow Spinning Exercise Fitness Bike

Yellow Spinning Bike
₱9,000.00

Air Assault Bike Lite

Air Assault Bike Lite
₱55,000.00 ₱45,000.00

Primus Air Bike

Primus Air Bike
Call for pricing

SHUA Elliptical SH – B8900E - LED

SHUA Elliptical SH – B8900E - LED
₱95,000.00